پژوهش های پیشنهادی گفتار پنجم

در جدول زیر پژوهش های پیشنهادی مربوط به گفتار«چگونگی پرداختن به آسمان‌ها ـ۳ (تفکّر در آیات موجود در آسمان‌ها و زمین)» قرار گرفته است؛

کد عنوان تحقیق رده وضعیت توضیحات متن
۰۰۵۰۱ «تفکر در آسمان‌ها و زمین» در احادیث اهل بیت ع حدیثی      
۰۰۵۰۲ دیدگاه دانشمندان اسلامی درباره «تفکر در آسمان‌ها و زمین» گرد آوری نظرات   – جایگاه تفکر – معنای تفکر  
۰۰۵۰۳ نمونه‌هایی از تعریف مفاهیم در احادیث اهل بیت ع حدیثی   – برای مثال عقل با محصول آن معرفی شده است؛ العقل ما عُبد به الرحمن … در احادیث هم اهل بیت(ع) در برخی از موارد یک مفهوم را با واجدش معرفی می‌کنند؛ گاهی خود مفهوم را توضیح می‌دهند؛ و گاهی هم مفهوم را با محصولش توضیح می‌دهند.
۰۰۵۰۴ بهشت‌ها و جهنم‌های نشئات پیش رو مبانی معارفی     خدایا، در خلال نشئات، من هم از جوار جهنم‌های مختلف عبور می‌کنم.
۰۰۵۰۵ «علم تأثیر ستاگان بر امور» در احادیث اهل بیت ع حدیثی      
۰۰۵۰۶ «علم تأثیر ستاگان بر امور» در دیدگاه دانشمندان اسلامی گرد آوری نظرات      
۰۰۵۰۷ «علم تأثیر ستاگان بر امور» در علوم و فرهنگ‌های کهن گرد آوری نظرات      
۰۰۵۰۸ آیات حاکی از علم رسولان به آسمان قرآنی     رسولان علم به ستارگان و نزول امور در خلال ستارگان را داشته‌اند و بر اساس آن صحبت کرده‌اند.
۰۰۵۰۹ «علم رسولان به آسمان» در احادیث اهل بیت ع حدیثی     رسولان علم به ستارگان و نزول امور در خلال ستارگان را داشته‌اند و بر اساس آن صحبت کرده‌اند.
۰۰۵۱۰ ممدوح یا مذموم بودن علم نجوم در احادیث اهل بیت ع حدیثی      
۰۰۵۱۱ دیدگاه مفسران ذیل آیات ۳۳ تا ۳۵ سوره الرحمن تفسیری      
۰۰۵۱۲ آیه ۳۵ سوره الرحمن در بحث‌های اعجاز علمی قرآن اعجاز قرآن      
۰۰۵۱۳ نگاه به آیه ۳۵ الرحمن از دیدگاه علم فیزیک علوم تجربی – فیزیک      

دیدگاهتان را بنویسید

5 × 1 =