درباره گروه تحقیقاتی، پژوهشی نظاره

قرآن کتاب مقدس اسلام است که مسلمانان معتقدند کلام خداوند بر پیامبر اسلام نازل شده است. قرآن شامل آیات فراوانی است که جنبه‌های مختلف آسمان‌ و آسمان‌ها از قبیل خلقت، ساختار، عملکرد و نشانه‌های آن‌ها را بیان می‌کند. گروهی از پژوهشگران از رشته‌ها و زمینه‌های مختلف، با استفاده از روش‌های قرآنی، تحقیقات خود را به مطالعه عمیق و جزئی این آیات اختصاص داده‌اند. هدف آنها مطالعه آسمان با استفاده از قرآن است. برخلاف بسیاری از گروه‌هایی که بر مطالعات علمی و قرآنی متمرکز اند، این گروه سعی دارد به جای تطبیق آیات قرآن بر یافته‌های علمی ابتدائا صرفا به مطالعه قرآنی موضوع آسمان بپردازد. در این سیر از روشهای مختلف قرآنی مانند چیدن وقایع در زمان، مطالعه ساختار آیات و سیاق آنها و همچنین مطالعه ساختار سوره و همچنین جایگاه یابی آیات استفاده می‌شود. یافته‌های این تحقیقات نشان می‌دهد که می‌توان نکات جالب علمی، منظرهای جالب قرآنی به علم و حتی علوم آُسمانی ساختارمندی با استفاده از روشهای مناسب از قرآن استخراج نمود.

آخرین مقالات

اخبار و علوم روز

فیلم و مستند