پژوهش‌های پیشنهادی گفتار ششم

در جدول زیر پژوهش های پیشنهادی مربوط به گفتار «مسیر امور تا رسیدن به زمین» قرار گرفته است؛

کد عنوان تحقیق رده متن
۰۰۶۰۱ تأثیر سیارات بر امور در احادیث حدیثی تأثیری که بر امور گذاشته می‌شود از سیارات گرفته می‌شود.
۰۰۶۰۲ تأثیر سیارات بر امور در نجوم باستانی ملل علوم تجربی تأثیری که بر امور گذاشته می‌شود از سیارات گرفته می‌شود.
۰۰۶۰۳ آیات صبحگاه و شامگاه در آسمان‌های برزخی قرآنی طبق آیات قرآن، در آسمان‌ها صبحگاه و شامگاه وجود دارد.
۰۰۶۰۴ شخصیت و اراده قائل شدن برای اجرام آسمانی در نجوم باستانی ملل علوم تجربی اگر چه همه امور به خورشید می‌خورد و برمی‌گردد به سمت سیارات و از آنجا می‌آید به سمت زمین؛ اما همه اینها اشیاء هستند. آینه‌هایی با رنگ‌های مختلف هستند، که رنگ و حالاتشان تغییر می‌کند؛ با این حال شیءاند و فرد نیستند. این در نگاه توحیدی به نجوم جالب است

دیدگاهتان را بنویسید

7 + 2 =