پژوهش های پیشنهادی گفتار اول

در این قسمت پیشنهادهایی برای پژوهش ارائه می‌شود. این پژوهش ها بر اساس «گفتار»هایی که بر روی سایت قرار می گیرند، تعریف می شوند.
این پژوهش ها در زمینه های گوناگونی از قبیل علوم تجربی و فن آوری، شاخه های متفاوت علوم انسانی مثل تاریخ و ادبیات و همچنین در زمینه های متفاوت علوم قرآن و حدیث و معارف قرآنی قرار می گیرند.
از لحاظ کمی نیز این پژوهش ها می توانند از یک پژوهش بسیار مفصل و دامنه دار تا پژوهش های کوچک با خروجی هایی در حد یکی دو پاراگراف متنوع باشند.
بعد از قرار گرفتن هر گفتار بر روی سایت، بسته ای از این پژوهش ها در ارتباط با مطالب آن گفتار در این قسمت قرار می گیرد. سعی می شود که خطوط کلی هر پژوهش نیز مشخص شود. شما می توانید ضمن پیشنهاد عنوانهای جدید به منظور تکمیل بسته پژوهش های هر گفتار، به دلخواه یک یا چند پژوهش را انجام دهید و نتیجه آن را برای استفاده دیگران در سایت قرار دهید. همچنین می توانید در تکمیل و ارتقا پژوهش دیگران نیز سهیم شوید.

لیست اولین مقالات پیشنهادی در جدول زیر آمده است:

کد عنوان تحقیق متن رده وضعیت توضیحات

۰۰۱۰۱
سیر تطور علم نجوم در میان مسلمانان در ۱۴۰۰ سال گذشته، مسلمانان معمولا متأثر از علوم رایج در جامعه به نجوم و به طور کلی به آسمان‌ها پرداخته‎اند. تاریخ علم   – تاثیر پذیری نجوم اسلامی از علوم رایج نشان داده شود.
۰۰۱۰۲ هیات بطلمیوسی، هیات کپلری و بیگ بنگ [مسلمانان] گاهی متأثر از هیأت بطلمیوسی، گاهی متأثر از هیأت کپلری، یا در دوره‌های اخیر به عنوان مثال متأثر از نظریه بیگ بنگ و بحث‌های دیگری که در فیزیک جدید مطرح می‌شود، به آسمان پرداخته‌اند. علوم تجربی   – یک پرونده برای هر کدام
۰۰۱۰۳ تدبر، یکی از روش‌های پرداختن به قرآن یکی از روش‌های تحقیق در مواجهه با آیات قرآن، «چینش آیات» است. روش‌شناسی   – معنای واژه تدبر – معرفی روش تدبر در قرآن – انواع تدبر؛ زمانی، شأنی و … – تدبر زمانی در آیات آسمان‌ها و زمین
۰۰۱۰۴ جمع آوری و دسته‌بندی آیات با واژه‌های مرتبط با بحث آسمان‌ها و زمین در بحث آسمان‌ها، می‌توان به عنوان یکی از انواع تدبّر در قرآن به تدبر در آیات آسمان پرداخت. برای این کار باید ابتدا آیاتی که هر کدام به نوعی به آسمان‌ها ربط دارند، گرد‌آوری شوند. جمع آوری آیات    
۰۰۱۰۵ پیدا کردن معنا وقتی که واژه مشخص باشد [روش واژه] در بعضی از موارد آیه یا واژه‌ای درون آن را در جاهای مختلف قرآن دنبال می‌کنیم. البته در برخی موارد واژه را دنبال می‌کنیم، و در مواردی هم «مفهوم» را در جاهای دیگر قرآن دنبال خواهیم کرد. روش‌شناسی    
۰۰۱۰۶ پیدا کردن معنا وقتی که واژه مشخص نباشد [روش مفهوم] در بعضی از موارد آیه یا واژه‌ای درون آن را در جاهای مختلف قرآن دنبال می‌کنیم. البته در برخی موارد واژه را دنبال می‌کنیم، و در مواردی هم «مفهوم» را در جاهای دیگر قرآن دنبال خواهیم کرد. روش‌شناسی    
۰۰۱۰۷ جایگاه آسمان‌ها و زمین در جغرافیای عوالم – خداوند ساختار عوالم عمقی را با تمام تاریکی که هست، چنان قرار داده که انسان بتواند ببیند. – آن‌هایی که در گذشته زندگی می‌کردند و فوت کرده‌اند، الان در برزخ هستند. برزخ در قرآن همان آسمان‌هاست.  مبانی معارفی   – منظور از آسمان‌ها در قرآن لایه‌های جو زمین نیست – منظور از آسمان‌ها و زمین تمام هستی نیست – منظور از آسمان‌ها در قرآن [تقریباً] همان برزخ است – آسمان‌ها و زمین از عوالم عمقی هستند و نسبت به بالاترها بهره کمی از نور دارند.
۰۰۱۰۸ دانش‌های بررسی گذشته از طریق زمین ما انسان‌ها دیدن گذشته‌ها را از طریق زمین بلدیم و چند دانش در این زمینه داریم؛ به عنوان مثال: دانش دیرینه‌شناسی، دانش نژادشناسی (زیرمجموعه انسان‌شناسی)، در غرب داروینیسم با چند شاخه زیر مجموعه‌اش، زمین‌شناسی، طبیعت‌شناسی، تمدن‌شناسی، قومیت‌شناسی، … به صورت‌های مختلف دانش‌هایی داریم برای بررسی گذشته از طریق زمین. علوم تجربی   – معرفی هر کدام – نمونه‌های جالب شناخت گذشته زمین از طریق این دانش‌ها
۰۰۱۰۹ احادیث حاکی از خسف و قذف در آخر الزمان در این آیه بحث خسف در زمین و بحث قذف از آسمان مطرح است. قذف از آسمان یعنی تکه‌های بزرگ سنگ، از آسمان ببارد. چند آیه در قرآن حاکی از قذف از آسمان داریم. طبق آیه ۹ سوره سبأ، مقولات و چیزهایی که خدا دارد مطرح می‌کند، مربوط به آخرالزمان است و شما باید از طریق آسمان آینده را ببینید. حدیثی   – آیا می‌توان این موضوع را قرآنی هم نشان داد که این اتفاق‌ها مربوط به آخرالزمان است؟
۰۰۱۱۰ آیات قذف از آسمان چند آیه در قرآن حاکی از قذف از آسمان داریم. جمع آوری آیات    
۰۰۱۱۱ آیه یعنی مقولات خدایی تکرار شونده یک راه نگاه به آینده از طریق زمین، «نگاه آیاتی» است. یک راهش این است که «سنت‌شناسی» را دنبال کنیم. «سنت» زیر مجموعه آیه است. چون سنت‌ها مقولات خدایی تکرار شونده هستند. سنت‌ها رفتار‌های خدایی هستند، که در شرایط مناسب تکرار می‌شوند. پس سنّت زیر مجموعه آیه است. مبانی معارفی    
۰۰۱۱۲ نگاه آیاتی یک راه نگاه به آینده از طریق زمین، «نگاه آیاتی» است. یک راهش این است که «سنت‌شناسی» را دنبال کنیم. «سنت» زیر مجموعه آیه است. چون سنت‌ها مقولات خدایی تکرار شونده هستند. سنت‌ها رفتار‌های خدایی هستند، که در شرایط مناسب تکرار می‌شوند. پس سنّت زیر مجموعه آیه است. مبانی معارفی    
۰۰۱۱۳ متوجه شدن ماجرای امام حسین ع توسط ابراهیم ع از طریق نگاه کردن به نجوم ابراهیم (ع) از طریق علم نجوم در ستاره ها نگاه کرد و از طریق ستاره‌ها آینده را متوجه شد؛ دقیق هم متوجه شد: «فَنَظَرَ نَظْرَهً فِی النُّجُومِ     فَقَالَ إِنِّی سَقِیمٌ». حدیثی    
۰۰۱۱۴ رفتن عیسی ع به آسمان و مس قرآن کریم یکی از دیگر از طرق نگاه به‌ آینده از طریق آسمان، رفتاری است که عیسی (ع) انجام می‌دهد. دو هزار سال پیش عیسی (ع) به آسمان و در صحنه قرآن کریم رفتند؛ تا با مس قرآن با وقایع پیش رو آشنا شوند. تا حدی آشنا شوند که وقتی تشریف می‌آورند، خدا می‌فرماید «و إنه لعلم للساعه» حدیثی – قرآنی    
۰۰۱۱۵ درجات معنای علم در قرآن ایشان معلومات دقیق نسبت به آینده هستند. البته این یک معنای ضعیف و یک درجه پایین از معنا برای این جمله است. یک درجه بالاتر این است که بسیاری از مقولات آینده را ایشان اعمال می‌کنند. مبانی معارفی – روش‌شناسی    
۰۰۱۱۶ نازله‌های قرآن یکی از دیگر از طرق نگاه به‌ آینده از طریق آسمان، رفتاری است که عیسی (ع) انجام می‌دهد. دو هزار سال پیش عیسی (ع) به آسمان و در صحنه قرآن کریم رفتند؛ تا با مس قرآن با وقایع پیش رو آشنا شوند. تا حدی آشنا شوند که وقتی تشریف می‌آورند، خدا می‌فرماید «و إنه لعلم للساعه» مبانی معارفی   – فعلاً در این حد که قرآن کریم غیر از قرآن مکتوب است
۰۰۱۱۷ معنای عبد در آیه ۹ سبأ، در انتهای آیه خدا می‌فرماید عبد باشید. وقتی دیدید و متوجه شدید، عبد باشید. نباید وقتی دیدید و متوجه شدید، خودتان هر طور که دلتان خواستید برنامه بریزید و تاخت و تاز کنید؛ بلکه همراه باشید. برنامه‌ای وجود دارد؛ نظامی در عالم قرار داده شده است. مبانی معارفی – معنای واژگان قرآن   – عبد یعنی هماهنگ با مولا، همراه با برنامه او
۰۰۱۱۸ نشئات خداوند می‌فرماید که خلقت توسط خدا را که چگونه آغاز شده ببینید و از طریق سیر در زمین پیدا کنید. و از این انشاء، نشئه بعدی را نتیجه بگیرید. مبانی معارفی   – تعریف نشئه – نشئات گذشته و پیش رو
۰۰۱۱۹ رفتار آقای قاضی در قبرستان نجف یکی از راه‌های نگاه به گذشته‌ها از طریق آسمان، سلوک برزخی است که به اموات برزخی برسد و با آن‌ها صحبت کند که شما ماجرای تان چه بود و چه کار کردید؟ تاریخ زندگی علما   – آقای قاضی با مطالعه احوال مردگان و سرانجام آن‌ها سلوک می‌کردند
۰۰۱۲۰ راویان دعای عرفه این موضوع در مورد دعای عرفه امام حسین (ع) متفاوت است. ایشان با جمعی از یاران به بیابانی رفتند و رو به غروب خورشید، دارند دعا می‌کنند. یک دعای بسیار مفصل است. دو برادر که همراه مولا  بودند، دعا را شنیدند و حفظ کردند. حدیثی    

دیدگاهتان را بنویسید

4 × چهار =