کتاب مبین در قرآن ـ ۳

به عنوان مقدمه‌ باید گفت بحث کتاب مبین از بحث‌های عجیب قرآنی است. به عنوان مثال، خداوند در این زمینه در آیۀ 59 سورۀ انعام می‌فرماید: ﴿وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ…

۰ دیدگاه

«کتاب مبین» در قرآن ـ۲

بحث «کتاب مبین» یکی از بحث‌های سخت قرآنی است؛ چون ماجرایی است عجیب، بسیار عظیم، و چند بُعدی. برخی از دانشمندانی که به این بحث پرداخته‌اند، به یک وجه آن…

۰ دیدگاه