منظور از «حساب» در آیه ۱۲ سوره اسراء

واژه حساب بارها در قرآن آمده است، اما در آیه‌ 12 سوره‌ی إسراء[1] به چه معناست؟ بررسی جمله ﴿لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ ابتدا جمله ﴿لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ را به…

۰ دیدگاه

انواع نگاه‌ها به نجوم

نگرش قرآن به آسمان متفاوت با نگرش‌های معمول است. طبق قرآن، آسمان یک کارخانه‌ی بسیار بزرگ نظام‌مند است. اما آسمان مثل یک ساعت بزرگ و دقیق نیست، بلکه زنده است و خداوند پیوسته در آن اثرگذاری می‌کند.

۵ دیدگاه

نظم جدید آسمان

خوب است که بحث «نظم جدید آسمان» را به عنوان یک طرح سؤال یا به عنوان یک طرح مسئله درنظر بگیریم و درباره آن جستجو کنیم. به این صورت نباشد…

۱ دیدگاه

نگاه به آینده از طریق آسمان

ستارگان نظمی دارند. خداوند این نظم را از منظرِ ناظرِ زمینی چنان قرار داده است که ناظر زمینی بتواند استفاده کند. نوع استفاده از نجوم در دوران‌‌های مختلف تفاوت داشته…

۱ دیدگاه