#813

آیه 9 سوره سبا از مشاهده صحبت میکند. اینکه شما بروی و دنبال فسیلهای جانوران بگردی و یا جانورانی که الان وجود دارند را و به نوعی به گذشته ارتباط دارند را مشاهده کنی.نظریه پردازی که عموما پیش نیازهای فکری زیادی دارد شاید جزو آیه نباشد. کسانی که در حوزه تکامل (و دیگر نظریات مربوط به خلقت حیات) کار میکنند عملا هر دو کار را انجام میدهند.
یک نکته جالب: با دنبال کردن فسیل‌ها و حتی مقداری نظریه پردازی دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که دایناسورها با سقوط یک شهاب سنگ منقرض شده اند، این اتفاق میتواند در آینده هم بیفتد حتی فیلم‌هایی در این زمینه وجود دارد.