صفحه اصلی انجمن ها گفتارها ۱ـ چرایی پرداختن به آسمان و زمین: سبأ ۹ ضرورت پرداختن به بحث آسمان‌ها؛ دیدن آینده و گذشته از طریق آسمان و زمین پاسخ به: ضرورت پرداختن به بحث آسمان‌ها؛ دیدن آینده و گذشته از طریق آسمان و زمین

#754

فرهاد احمدی
مشارکت کننده

کفار مطرح در سبا:9 احتمالا کسانی هستند که نسبت به بر پایی ظهور کفر می ورزند. [سبا:3] خدا در ارتباط با این موضوع دو دسته از انسان ها را معرفی می کند. گروه اول با عنوان «الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ» هستند. جالب این است که این گروه «می بینند» که آن چیزی که بر رسول الله ص نازل شده است طبق نظام حق است. [سبا:6]احتمالا یعنی می بینند که توصیفات مطرح شده درباره ظهور در قرآن، مطابق با نظام خداوندی است. اما گروه دوم که همان کفار هستند معتقدند که این مطالب دروغی بر خداوند است یا این که رسول الله ص مطالبشان را از جنیان می گیرند.[سبا:8]
در این فضا خدا از این کفار می خواهد که به آسمان و زمین نگاه کنند.
یعنی این کفار باید چیزهایی را در آسمان و زمین ببینند که بر اساس آن این نتیجه را بگیرند که توصیف قرآنی ظهور مطابق با نظام خداوندی است. یکی از اینها می تواند عذاب اقوام پیشین باشد که طبق قوانین مادی- فیزیکی انجام نگرفته است یا اینکه در گذشته جنیان مادی بودند و آثار این موضوع هنوز قابل مشاهده در زمین هست و …