صفحه اصلی انجمن ها گفتارها ۱ـ چرایی پرداختن به آسمان و زمین: سبأ ۹ ضرورت پرداختن به بحث آسمان‌ها؛ دیدن آینده و گذشته از طریق آسمان و زمین پاسخ به: ضرورت پرداختن به بحث آسمان‌ها؛ دیدن آینده و گذشته از طریق آسمان و زمین

#751

با توجه به اینکه عبارت مابین ایدیهم و ما خلفهم میتواند نقطه اختلاف باشد برخی نکات دیگر را در ایه بررسی کنیم:
1- طبق ایه انسان باید به برخی موضوعات در اسمان و زمین نگاه کند نه کلا اسمان و زمین.
2- این موضوعات باید سبب ترسیدن کفار از رسیدن عذاب به انها بشود.
3- این عذابها از جنس عذابهای معمول مانند سیل و طوفان و … نیستند از جنس عذابهای اخرالزمانند.
4- این عذابها از طریق اسمان و زمین به کفار میرسند.
5- کفار با این نگاه خواست خدا را مبنی بر امدن عذاب میتوانند متوجه شوند. بنابراین متوجه غیر معمول بودن این عذابها میشوند.
حال سوال این است به چه چیزی در اسمان و زمین باید نگاه کرد؟ برخی خصوصیات جواب:
1- باید ترساننده باشد و بنابراین ارتباط ان با انسانها روشن باشد.
2- باید غیر معمول باشد. مثلا قوانین معمول فیزیک این خاصیت را ندارند. با دانستن قوانین فیزیک خسف نتیجه نمیشود اتفاقا برعکس ایمنی در مقابل خسف نتیجه میشود.
3- باید ارتباط این موضوعات با خدا روشن باشد.