#564

یک نکته دیگه در آیه 82 سوره نساء این است که خدا برای اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه قرآن از جانب خدا است و اختلافی در آن نیست انسانها را دعوت به تدبر در قرآن میکند. این در حالی است که دانشمندان مسلمان برای نشان دادن حقانیت قرآن به تطبیق قرآن با مشاهدات علوم طبیعی می‌پردازند. خداوند مطرح میکند که (حداقل در ابتدا) باید با تدبیر خداوند در قرآن آشنا شوید. آیات را به دنبال هم بچینید و با نظام تدبیر شده مثلا برای سیر خلقت آسمانها و زمین آشنا شوید. به صورت نظامی خلل ناپذیر.