#519

فریبرز مسرور
مشارکت کننده

سلام علیکم
با تشکر از راه‌اندازی سایت قرآنی سیر آسمانها ها و مطالب مفید آن توصیه میگردد واژه های گفتار و جستار جایگزین گردد.