صفحه اصلی انجمن ها گفتارها چطور می‌توان برزخ یا غیب آسمان‌ها را دید؟ پاسخ به: چطور می‌توان برزخ یا غیب آسمان‌ها را دید؟

#1146

مطالب مطرح شده در سایت مطالعه قرآنی سیر آسمانها و زمین است. موضوع مطرح شده در مورد نگاه به آسمانها، مطلبی است که خداوند در قرآن فرمورده. ابتدائا دعوت خدا و لزوم نگاه به آسمان باید پرداخته شود. آیا حقیقتا خداوند بارها دعوت به نگاه به آسمان میکند؟ آیا به قول شما واقعا مطلب مطرح شده دقیق است؟ نگاه به چه جنبه ای از آسمان؟ با چه هدفی؟ دانشمندان هم دعوت به نگاه به آسمان میکنند. چه تفاوتی بین دعوت خداوند و دانشمندان وجود دارد؟ در علم مدرن دانشمندان صدها سال است که دعوت به نگاه به آسمان میکنند و صدها سال است به دنبال روشهای بهتر برای نگاه میگردند. روش بر اساس هدف ارائه می‌گردد. آیا واقعا خدا از ما می‌خواهد که آینده را از آسمان ببینیم؟ آیا از ما میخواهد که امور را ببینیم؟ آیا اصولا راه به روی ما باز است؟ آیا از ما میخواهد غیب آسمانها و زمین را ببینیم؟
در مجموع من جواب سوال شما را نمیدانم ولی فکر میکنم که سوالات بالا، سوالاتی کاملا غیر بدیهی هستند که باید قبل از سوال شما پاسخ داده شوند.