أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَ زَيَّنَّاها وَ ما لَها مِنْ فُرُوجٍ (ق: ۶)

پس مگر (منکران حق) آسمان را فراز خود نمی‌نگرند که ما چگونه بنای محکم اساس نهاده‌ایم و آن را به زیور (ستارگان رخشان) آراسته‌ایم و هیچ شکاف و خللی در آن راه ندارد؟


معنای «ما لها من فروج» در آسمان نیست: شکافی در آسمان نیست

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد … في قوله‏ ما لَها مِنْ فُرُوجٍ‏ قال شقوق[۱]


[۱] کتاب الدرّ المنثور فى التفسیر بالمأثور (ج۶، ص۱۰۲)