أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّ ذلِكَ في‏ كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيرٌ (حج: ۷۰)

آيا ندانسته‌اى كه خداوند آنچه را در آسمان و زمين است مى‌داند؟ اينها [همه‌] در كتابى [مندرج‌] است. قطعاً اين بر خدا آسان است.

خلاصه:

خداوند بر هر بیش و كمی در آسمان و در زمین داناست و هیچ چیز بر او پوشیده نیست و همه اینها در لوح محفوظ ثبت و ضبط است. نوشتن و ثبت كردن آنها در لوح محفوظ برای خداوند آسان است و نیازی به خطوط و حروف ندارد و او به هر چه امر وجودی بدهد، موجود می‌شود.

متن تفسیر:

خداوند به پیامبر خود می‌گوید و منظور همه مكلفین است:

«أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما فِی السَّماءِ وَ الْأَرْضِ»:

آیا نمیدانی كه خداوند بر هر بیش و كمی در آسمان و در زمین داناست و هیچ چیز بر او پوشیده نیست.

«إِنَّ ذلِكَ فِی كِتابٍ»:

اینها در لوح محفوظ ثبت و ضبطند.

«إِنَّ ذلِكَ عَلَی اللَّهِ یَسِیرٌ»:

نوشتن و ثبت كردن آنها در لوح محفوظ برای خداوند آسان است و نیازی به خطوط و حروف ندارد و او بهر چه امر وجودی بدهد، موجود می‌شود. برخی گویند: یعنی حكم در میان شما بر خداوند آسان است.[۱]


[۱] ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، جلد ۱۷، صفحه ۱۷