أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (یونس: ۵۵)

آگاه باشید که هر چه در آسمانها و زمین است ملک خداست و هم آگاه باشید که وعده خدا همه حق محض است، ولی اکثر خلق از آن آگاه نیستند.

خلاصه:

آسمانها و زمین و هرچه در بین آنهاست را خدا خلق کرده و بر همه چیز فرمانروایی دارد و چیزی از سیطره قدرت او خارج نیست. خداوندی که چنین زیبا و منظم همه چیز را آفریده و فرمانروایی میکند میشود نتیجه گرفت كه آسمانها و زمین را بیهوده نیافریده بلكه منظور از خلقت آنها بهره‌برداری و استفاده خلق بوده است، آن گاه این مطلب پیش می‌آید كه چنین آفریدگاری خلف وعده نخواهد كرد و هر چه وعده داده حق است و انجام خواهد داد.

متن تفسیر:

«أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْض»:

یعنی فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه در آن دو است از آن او است و هیچكس قادر نیست جلوی او را از فرود آوردن عذابی را كه برای بنده‌اش مقرر داشته و مستحق آن است بگیرد.

«أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُون»:

 ارتباط آیه «أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ …» به آیات قبلی بدین ترتیب است كه چون سخن در خلقت آسمانها و زمین بود و روی این حقیقت كه خدا آسمانها و زمین را بیهوده و عبث نیافریده بلكه منظور از خلقت آنها بهره‌برداری و استفاده خلق بوده است، آن گاه این مطلب پیش می‌آید كه چنین آفریدگاری خلف وعده نخواهد كرد و هر چه وعده داده حق است و انجام خواهد داد.[۱]


[۱] ترجمه مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، جلد ۱۱، صفحه ۳۱۳