نگاهی به سوره قدر از منظر حفاظت از آسمان‌

بحث بعدی این است که وقتی از منظر «حفاظت از آسمان» به بالاها نگاه ‌کنیم، از این منظر سورۀ قدر چه جایگاه خوبی پیدا می‌کند؛ به خصوص واژۀ «سلام». قرار است ملائک همراه «الروح» تنزل پیدا کنند و به آسمان پنجم بیایند. بعد آسمان چهارم، بعد امور همین‌طور تا آسمان اول بیاید. مکانِ «شب قدر» در آسمان پنجم است. اما وقتی که تصویب می‌شود که مثلاً این امر باید با این مقدّرات پایین بیاید، پس ملک آن را پایین می‌آورد. تنزلِ ملائک تا پایین دنیا خواهد بود. یعنی ابتدا تا مراسمِ شب قدر است. بعد از آن، پس از تقدیر شدنِ امری که دست‌شان است، آن را تا کف عالم می‌آورند. کلِ فضای آنها در شب قدر مشمولِ سلام است. بالاترها که سالیانِ سال، مشمول سلام است؛ پایین‌ها هم مشمول سلام می‌شود. یعنی اگر شیطانی یا جنی بخواهد تعرض کند یا بخواهد سرک بکشد و استراق سمع کند، چنان دفع می‌شود که در مجموع، عرصه برای ملائک و امور «سلام» باقی می‌ماند.