آسمان ستارگان، زینت برای نظاره کنندگان است

دلیل بعدی این است که خداوند، آسمان ستارگان را زینت برای نظاره‌کنندگان قرار داده است. در چند جای قرآن این بحث هست؛ از جمله در آیه ۱۶ سوره حجر. خداوند در این آیه می‌فرماید: «وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ».

در آیات دیگر قرآن هم این موضوع هست. خداوند، آسمانِ ستارگان را تزیین کرده؛ آسمان را با ستارگان تزئین کرده است. به عبارت دیگر، ستارگان درجایگاه زینتِ آسمان دنیا هستند. آسمان دنیا برزخی است.

فصل دوازدهم از کتاب «سیر آسمان‌ها و زمین در قرآن»، به آسمان‌های هفتگانه برزخی ارتباط دارد. آنجا آسمان به آسمان صحبت می‌کنیم، تا به آسمان اول برسیم. آسمان اول را به حسب اهمیتش در فصل سیزدهم بیشتر توضیح می­‌دهیم که اصلا آسمان اول چیست و چه چیز‌هایی در آسمان اول هست؟ در آن فصل‌ها این موضوع را ان­‌شاءالله و با توکل به خدا از جنبه‌های مختلف توضیح خواهیم داد.