مدل کپلر برای توصیف حرکت اجرام آسمانی

یوهانس کپلر، ریاضی­‌دان و ستاره‌­شناس آلمانی در قرن ۱۷ میلادی مدلی از حرکت اجرام آسمانی ارائه کرد که انقلابی در علم نجوم محسوب می‌­شد.

مدل خورشید مرکزی او را می‌توان در ۳ قانون خلاصه کرد:

  1. مدار همه سیارات به دور خورشید یک بیضی است که خورشید در یکی از کانون­‌های آن بیضی قرار دارد.
  2. خط وصل‌‌کننده هر سیاره به خورشید در زمان‌‌های مساوی، مساحت یکسانی را جاروب می‌‌کند.
  3. مجذور دوره تناوب چرخش سیاره به دور خورشید، با مکعب نیم‌محور اصلی مدار آن متناسب است.
قانون سوم کپلر
قانون دوم کپلر