صحت، تایید و رد علم نجوم


جمع بندی و خلاصه


با توجه به احادیث می توان نتیجه گرفت اصل علم نجوم علمی صحیح و الهی می باشد که از علوم انبیاست ودر در دسترس دیگران نیست. علم نجوم اصطلاحی در دسترس ناقص است و در خیلی از موضوعات جواب ندارد و در موضوعات دیگر هم صد در صد قابل اعتنا نیست.