اتفافات و ماجراها


نتیجه گیری و دسته بندی


در تاریخ ماحراهای زیادی در ارتباط با نجوم اتفاق افتاده یا خبر از آن داده اند. استفاده قوم یوشع بن نون و فهمیند زمان مرگ و تولد هایشان و رد شمس بر یوشع بن نون و بر داوود ع برای تغییر دادن این موضوع و بر هم ریختن حساب منجمان چون نمی دانستند چقدر فزونی یافته است. در صحت علم نجوم نیز گویند امام ع که اين علم درست بود تا خورشيد به يوشع بن نون و بر امير المؤمنين عليه السّلام برنگشته بود و چون خدا خورشيد را بر آنها برگردانيد دانش علماء نجوم در هم و گم شد. و دو بار در زمان امیرالمومنین ع رد شمس اتفاق افتاده است. در زمان موسی و ابراهیم ع هم دانشمندان از طریق نجوم به تولد آنها پی برده بودند. در حوادث قبل از ظهور امام عج هم بعضی نشانی ها در نجوم دیده می شود از جمله خسوف در نیمه ماه و کسوف در اول ماه.